วิศวฯ มช. ต่อยอดระบบ IS เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ “จัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่อนาคตเมืองสีเขียว ในกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ” แม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Number of View :1755

อ. ME รับรางวัลจากโครงการ Move World Together

อ.ดร.ชาย รังสิยากูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล The Great Supporter  จากโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ค่าย 3 ปี 4 ) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริภาพมนุษย์, กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์ Number of View :688

นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน TRUE INNOVATION AWARDS

True Innovation Awards 2011 เป็นการจัดประกวดนวัตกรรมโดยความร่วมมือของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC โดยมี Official Sponsor คือ CANON และมี Media Sponsor คือ True Visions Number of View :1054

นักศึกษา ป.โท วิศวฯ คว้ารางวัล Best Paper Award ในงาน Tri-U. ที่เมืองจีน

นายศิฐฒา รอดทุกข์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) จากการประชุมวิชาการ 18th Tri-University International Joint Seminar and Symposium ซึ่งจัดที่ Jiangsu University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความดูแลของ รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ และ รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ โดยเสนอบทความเรื่อง “Hinge Joint Prostheses Development and Designed” ซึ่งเป็นการออกแบบ Hinge Joint สำหรับขาเทียมแบบใหม่ ซึ่งขณะนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้นำผลงานการออกแบบดังกล่าวไปสู่ในขั้นตอนการผลิตและใช้งานจริงแล้ว … Continued

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน TPA Robo Hoop Takraw Competition 2011

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “TPA PLC COMPETITION ประจำปี 2554” ประเภทหุ่นยนต์ตะกร้อลอดห่วง “TPA Robo Hoop Takraw Competition 2011” จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร Number of View :795

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “การออกแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและสูงอายุ Thailand Design Challenge 2011”

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “การออกแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและสูงอายุ Thailand Design Challenge 2011” โดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26มีนาคม 2554 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องบุษกร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จ.ปทุมธานี Number of View :849

อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี

รศ.อิสรา ธีระวัฒน์สกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554 สาขาเทคนิคและวิศวการ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้การรับรองว่าเป็นผู้มีสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ตลอดจนมีความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อมธุรกิจ เข้าใจกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี มีผลงานการให้บริการปรึกษาและนำ และตระหนักถึงจรรยาบรรณ Number of View :894

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011 โดยผลงานระบบเช็คชื่อผ่าน RFID ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ National Software Contest 2011 ในหมวดโปรแกรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน Thailand ICT Contest Festival 2011 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ Number of View :887

มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก

นายชนกันต์ จาตุรชาติ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิศวกรรมเครื่องกล ในหัวข้อ การวิเคราะห์ขนาดของบ่อวัสดุหลอมเหลวในชิ้นงานโลหะโดยฟลักซ์ความร้อนอุณหภูมิสูงเคลื่อนที่เข้าใกล้ส่วนขอบมุมอิสระของชิ้นงาน โดยมี อาจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Number of View :684

นักศึกษา วิศวฯคอมพิวเตอร์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12

นายณัฐพล บาระมีชัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมแข่งขันในงาน National Software Contest (NSC) ครั้งที่ 12 ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในสาขาโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ผานเกมส์” Number of View :712