วิศวฯ จัดงานทำบุญรับปีใหม่ พร้อมเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีบุคลากร

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะฯ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. Number of View :1371

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา

กำหนดการ กิจกรรมเนื่องในโอกาสเข้าพรรษาประจำปี 2559   พิธีหล่อเทียนพรรษา วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์  ข้าราชการ และเจ้าหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันบริเวณด้านหน้าห้องนิทรรศการอาคาร RTT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร  กมลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ คณบดีกล่าวเปิด และเริ่มหล่อเทียนพรรษา   ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หล่อเทียนพรรษา ตามลำดับ  เสร็จพิธี  พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ … Continued

เชิญร่วมทำบุญ “ส่องไฟ ส่องทาง สร้างบารมี ฉลอง 45 ปี วิศวฯมช.”

เชิญร่วมทำบุญ “ส่องไฟ ส่องทาง สร้างบารมี ฉลอง 45 ปี วิศวฯมช.” ส่งเสริมงานวิจัย ไม่ให้ขึ้นหิ้ง แต่นำไปใช้จริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่สังคม ต่อ Solar cell เติมความสว่าง วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน Number of View :584

ทำบุญ 44 ปีแห่งการสถาปนา วิศวฯ มช.

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เวลา 09.00 น. มีการบวงสรวงพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. ทำพิธีขออนุญาตจัดทำเหรียญพระวิษณุฯ ที่ระลึก 45 ปี  และในเวลา 09.40 น. ณ หอเกียรติยศ 36 ปี ชั้น 6 … Continued

ทำบุญ สืบชะตา วิศวฯเชิงดอย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสืบชะตา วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 โดยเมื่อเวลา 8.00 น. มีการทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ตามความเชื่อและวัฒนธรรมล้านนา บริเวณทิศเหนือของอาคาร 30 ปี จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งการสร้างและวิศวการ ส่วนในช่วงสายได้มีพิธีทำบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ พร้อมถวายภัตตาหารเพลงแด่พระสงฆ์ ณ หอเกียรติยศ 36 ปี Number of View :439

ฤกษ์ดี 4 กรกฎา ทำบุญโรงอาหารใหม่วิศวฯ พร้อมหล่อเทียน

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้อาวุโสและศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารโรงอาหารใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากที่มีโครงการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2556   เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อดีตคณบดีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว Number of View :505

เชิญร่วมทำบุญโรงอาหารใหม่และหล่อเทียนพรรษา

กำหนดการจัดงานพิธีทำบุอาคารโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 งานพิธีทำบุญอาคารโรงอาหาร 08.45 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อาวุโส พร้อมกัน ณ ชั้น 2 อาคารโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 08.59 น. คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 09.09 น. พระสงฆ์ 5 รูป ให้ศีลและพร เจริญพระพุทธมนต์ 09.39 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ งานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ชั้นล่าง อาคารโรงอาหาร 09.45-10.45 น. … Continued

วิศวฯมช.ทำบุญตักบาตรปีใหม่ประจำปี 2556

เช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกาษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2556 Number of View :942