ทำนุฯแบบบูรณาการ วิศวฯ.มช สานสืบพุทธศาสนาสร้างห้องน้ำวัดป่าแดงมหาวิหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการงานวิจัยและทฤษฎีทางวิศวกรรม   ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำตามความต้องการของวัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่           อีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นำพาศาสตร์แห่งวิศวกรรมเข้าไปยังประโยชน์แก่วัด ซึ่งเป็นสถานที่ยึดรวมจิตและประกอบกิจแห่งชาวพุทธ ไม่เพียงแต่รวบรวมระดมปัจจัยเงินทุนด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคีเท่านั้น แต่ยังเข้าไปดูแลออกแบบและควบคุมการก่อสร้างห้องน้ำให้แก่วัดป่าแดงมหาวิหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน ถูกต้องกระบวนการตามระเบียบจัดจ้างและตรวจรับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :792

วิศวฯ จับมือ สถาปัตฯ คว้ารางวัลที่ 2 แห่โคมยี่เป็งเชียงใหม่ครั้งที่ 22

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา เข้าประกวดขบวนโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 จัดโดยชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซาร์ ภายใต้แนวคิด “ล้านนาโคโรเนียล มนต์เสน่ห์…แห่งวันวาน”เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 Number of View :489