[[[ Scoop ]]]ถือค้อน แบกปูน ตามรอย“สักกี่ครุย ที่ลุยโคลน” ชมรมลูกช้างเหล็กอาสา 57

 “เตรียมตัว เตรียมใจ แพคกระเป๋า แบกเป้ …ไปออกค่ายอาสากัน” นี่คือสิ่งที่ เหล่านักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มักรวมเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย ออกไปสร้างสิ่งดี ๆ และพัฒนาสถานที่ตามชนบทต่าง ๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งในเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำ โดยใช้วันหยุดช่วงปิดเทอม Number of View :867