นศ. ป.โท วิศวฯ อุตสาหการ ได้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมงาน TTI summer seminar 2019 ในญี่ปุ่น

น.ส.พิชามญชุ์ อินทิยศ นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ รศ.ดร. นิวิท เจริญใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนสนับสนุนจาก Toyota Technology Institute (TTI) เข้าร่วมงาน TTI Summer Seminar 2019 ในหัวข้อ “Pursuit of Advanced Technology” เมื่อวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2562 ณToyota Technological Institute เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น … Continued

นักศึกษารั้วช้างเหล็ก ร่วม International Engineering Design Challenge 2019 ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาจำนวน 12 คน ร่วมโครงการ International Engineering Design Challenge 2019 ณ Akita University of Art และ Semboku City ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ รวมถึงวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา หรือคณาจารย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างประเทศ โดยปีนี้เจ้าภาพ กำหนดโจทย์ในหัวข้อเรื่อง Traditional Craft Works with IoT ให้ผู้เข้าร่วมฯ … Continued

รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมโครงการ International Internship Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อร่วมโครงการ ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (International Internship Program)  ระยะเวลาประมาณ 8 weeks Number of View :1392

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Takehiro Konoike Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Manufacturing Co., Ltd. โดยมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata … Continued

เชิญชวน นศ.วิศวฯ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วม International Internship Program in ASEAN+3 @ประเทศญี่ปุ่น

Download ใบสมัครและจดหมายรับรองฯ —>>>  http://www.eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2016/11/ใบสมัคร.doc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ณัฐ (ณัฐศรี เสนาหลวง) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี 053-944176 nuttasri@eng.cmu.ac.th **ในวันทำการ เวลา 16.00 – 16.30 น. (นศ.ที่มาติดต่อโปรดแต่งกายชุดนักศึกษา)** Number of View :907

รับสมัคร นศ.เข้าร่วมโครงการ HIDA2013

รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013. ประโยนช์ที่นักศึกษาจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ : – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น – ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมงาน JOB-Fair – มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น – นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับจดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) เพื่อใช้ในการสมัครงาน – เพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013. ประโยนช์ที่นักศึกษาจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ : – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น – ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมงาน … Continued

วิศวฯมช.ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ HIDA

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการ “The Overseas Human Resource & Industry Development Association, Japan (HIDA)”  ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจาก โครงการ JODC ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 … Continued

นศ.คณะวิศวฯ ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 15 คน ในโครงการ  “The Overseas Human Resource & Industry Development  Association, Japan (HIDA)”  ทำศึกษาดูงาน ณ  Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น  ในระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ  โดยอาจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาไปศึกษาดูงานฯครั้งนี้ Number of … Continued

งาน Kyoto University Visit on Energy Environment Program

วันที่ 7 มีนาคม 2556 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Kyoto University Visit on Energy Environment Program จัดโดยงานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ Number of View :860