นักศึกษารั้วช้างเหล็ก ร่วม International Engineering Design Challenge 2019 ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาจำนวน 12 คน ร่วมโครงการ International Engineering Design Challenge 2019 ณ Akita University of Art และ Semboku City ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ รวมถึงวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา หรือคณาจารย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างประเทศ โดยปีนี้เจ้าภาพ กำหนดโจทย์ในหัวข้อเรื่อง Traditional Craft Works with IoT ให้ผู้เข้าร่วมฯ … Continued

รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมโครงการ International Internship Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อร่วมโครงการ ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (International Internship Program)  ระยะเวลาประมาณ 8 weeks Number of View :840

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Takehiro Konoike Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Manufacturing Co., Ltd. โดยมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata … Continued

เชิญชวน นศ.วิศวฯ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วม International Internship Program in ASEAN+3 @ประเทศญี่ปุ่น

Download ใบสมัครและจดหมายรับรองฯ —>>>  http://www.eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2016/11/ใบสมัคร.doc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ณัฐ (ณัฐศรี เสนาหลวง) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี 053-944176 nuttasri@eng.cmu.ac.th **ในวันทำการ เวลา 16.00 – 16.30 น. (นศ.ที่มาติดต่อโปรดแต่งกายชุดนักศึกษา)** Number of View :658

รับสมัคร นศ.เข้าร่วมโครงการ HIDA2013

รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013. ประโยนช์ที่นักศึกษาจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ : – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น – ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมงาน JOB-Fair – มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น – นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับจดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) เพื่อใช้ในการสมัครงาน – เพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013. ประโยนช์ที่นักศึกษาจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ : – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น – ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมงาน … Continued

วิศวฯมช.ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ HIDA

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการ “The Overseas Human Resource & Industry Development Association, Japan (HIDA)”  ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจาก โครงการ JODC ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 … Continued

นศ.คณะวิศวฯ ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 15 คน ในโครงการ  “The Overseas Human Resource & Industry Development  Association, Japan (HIDA)”  ทำศึกษาดูงาน ณ  Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น  ในระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ  โดยอาจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาไปศึกษาดูงานฯครั้งนี้ Number of … Continued

งาน Kyoto University Visit on Energy Environment Program

วันที่ 7 มีนาคม 2556 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Kyoto University Visit on Energy Environment Program จัดโดยงานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ Number of View :635

อาจารย์วิศว ฯ มช. ได้ทุนเรียนต่อ ป.เอก ที่ญี่ปุ่น

อาจารย์ชมน์เจริญ แสวงรัตน์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 6) เพื่อศึกษาต่อขั้นปริญญาเอก สาขา Integrated Science and Engineering ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2554 – 13 กันยายน 2557 Number of View :656