ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยรวบรวมเงินบริจาคส่งผ่านรัฐบาลหรือองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศ Number of View :380

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบทุนช่วยเหลือ นักศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนมอบเงินทุนช่วยเหลือ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับ นายวรากร นันทชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย Number of View :478

คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน “สถานกาณณ์แผ่นดินไหวพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

รวบรวมเหตุการณ์และกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย รวบรวมเหตุการณ์และกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย Number of View :993

ชมรมผู้อาวุโสวิศวฯมช.จัดโครงการ “มอบไออุ่น ปันไอรัก จากวิศวะ มช.

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “มอบไออุ่น ปันไอรัก จากวิศวะ มช.” ขึ้น โดยมีการมอบผ้าหมกันหนาว อาหารแห้ง เสื้อผ้าใช้แล้ว และอื่นๆ แก่ชาวบ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน Number of View :886

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานชุมชนหลิ่งกอก และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชน (ซึ่งเป็นเรือของโครงการรินน้ำใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า โดยเป็นโครงการความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนหลิ่งกอก เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่)  และนำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดเชียงใหม่ Number of View :819