วิศวฯ มช. จัดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 60 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอน และการทำกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร  อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลาน Number of View :1407

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่เป็นภาควิชาแรก เพื่อรับฟังและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและนำข้อมูลจากการประชุมร่วมกันเป็นแนวทางในการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป Number of View :974