ผู้บริหารวิศวฯ มช. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.ธรรมศาสตร์

คณผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริการการศึกษา ทั้งปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  ณ   บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 Number of View :326

วิศวฯเครื่องกลทำ MOU บริหารจัดการหลักสูตร 2 ปริญญา กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.มงต์เปอลิเยร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงต์เปอลิเยร์  (Faculté des Sciences Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส ในข้อตกลงร่วมสำหรับการจัดการบริหารหลักสูตร 2 ปริญญา Number of View :679

ต้อนรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

คณบดีพร้อมผู้บริหารและผุ้แทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครันทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรรองรับ AEC วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :515

งานบริการฯ จัดสัมมนาด้านจัดการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรงานบริการการศึกษา และภาควิชาฯ ที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา  ณ ภูอิงฟ้า รีสอร์ท อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่    เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 โดยในภาคเช้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนา หลังจากนั้นจึงเปิดบรรยาย หัวข้อ “พฤติกรรมกับการทำงาน” โดย ผศ.ภิญโญ ทองดี , หัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานบริการการศึกษาฯ ในอนาคต” โดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ  และในภาคบ่าย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา ตบท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ … Continued