CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำด้วย อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐสนับสนุนโดย โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ,เทศบาลตำบลแม่จัน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง,หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน จ. เชียงราย ,บริษัทโอเพ่นดรีม และ OASYS Research Group จัดโครงการ “วิศวะ(คอมพิวเตอร์)คลุกฝุ่น (CPE-DirtCamp) ครั้งที่ 1 Number of View :1052