ลงนาม MOU มช.–กฟผ. ฉบับที่ 6 สานต่อเจตนารมณ์พัฒนางานวิจัยใช้จริง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สร้างบุคลากรมืออาชีพร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) Number of View :1986

กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเกียร์ สร้างแลนด์มาร์คให้วิศวฯ มช.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ ได้มอบเฟืองเกียร์ “เฟืองตรง : Spur Gear” เพื่อตั้งเป็นอนุสรณ์ ณ ลานเกียร์ บริเวณด้านหลังอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายถาวร งามกนกวรรณ เป็นผู้ส่งมอบ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในการรับมอบ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 Number of View :730