วิศวฯ เชิงดอย เข้าดูงานมหิดลศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) วันที่ 25 เมษายน 2556 Number of View :386

รศ. วิศวฯเครื่องกล รับรางวัล SEARCAAssoc.Prof.Nakorn Tippayawong from Mechanical Engineering Department was award SEARCA

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ระดับภูมิภาค SEARCA Regional Professorial Chair award จาก SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) : Southeast Asian Regional Center for Graduate Study Research in Agriculture (SEARCA) College, Philippines โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ได้มอบช่อดอกไม่แสดงความยินดี … Continued