อาจารย์วิศวฯไฟฟ้า คว้า ECTI-CON 2013 Best Paper AwardLecturer from Electrical Engineering Department won ECTI-CON 2013 Best Paper Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award  จากการประชุมทางวิชาการ เรื่อง The 2013 10th International Conference on Electrical Engineering /Electronics,Conputer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่ Assit.Prof.Yuttana Kumsuwan, Lecturer, Department of Electrical Engineering … Continued

อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.คณิตพงศ์ เพ็งวัน, ผศ.ธราดล โกมลมิศร์ และ อ.ดร.ณฐพงศ์ สว่างเมือง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เรื่อง IEEE 802.15.4 Frame Capture with Simple Hardware ประเภทบทความยาว 2 หน้า Number of View :1207

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. คว้า 3 รางวัล NSC ระดับประเทศCPE students was awarded NSC

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (National Software Contest : NSC) ระดับประเทศไทยStudents from Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, Chiang Mai University was  awarded  three prizes from National Software Contest: NSC : 15th Thailand Number of View :1665

นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน TRUE INNOVATION AWARDS

True Innovation Awards 2011 เป็นการจัดประกวดนวัตกรรมโดยความร่วมมือของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC โดยมี Official Sponsor คือ CANON และมี Media Sponsor คือ True Visions Number of View :1053

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิศวฯมช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วริษา ศิลาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011 และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล Number of View :757