อาจารย์วิศวฯไฟฟ้า คว้า ECTI-CON 2013 Best Paper AwardLecturer from Electrical Engineering Department won ECTI-CON 2013 Best Paper Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award  จากการประชุมทางวิชาการ เรื่อง The 2013 10th International Conference on Electrical Engineering /Electronics,Conputer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่ Assit.Prof.Yuttana Kumsuwan, Lecturer, Department of Electrical Engineering … Continued

อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.คณิตพงศ์ เพ็งวัน, ผศ.ธราดล โกมลมิศร์ และ อ.ดร.ณฐพงศ์ สว่างเมือง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เรื่อง IEEE 802.15.4 Frame Capture with Simple Hardware ประเภทบทความยาว 2 หน้า Number of View :1161

ขยายเวลา!!..เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555

ประกาศ!!!ขยายเวลา การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555 ในระบบ CMU-MIS ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2556 ที่ http://sis.cmu.ac.th/ Number of View :901