แข่งออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม RDC 2014 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัททิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์ ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักศึกษาจากเขตภาคเหนือ ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Robot Design Contest 2014 : RDC2014) ภายใต้แนวคิดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม / สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจที่ดี  ในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ … Continued

เชิญผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันรถเคลื่อนด้วยพลังงานลูกโป่ง ชิงทุนการศึกษาและรางวัลอีกมากมาย Number of View :348

วิศวฯ รับมอบเครื่องยนต์ TATA CNG

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานรับมอบเครื่องยนต์ TATA XENON รุ่น CNG 2.1-L จาก บริษัทเชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ 99 แอนด์ เซอร์วิสจำกัด โดยมีนางรัตนากร ศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มอบ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ต่อยอดการเรียนรู้ ทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งมีคณะผู้บริหารบริษัทเชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ 99 แอนด์ เซอร์วิสจำกัด บริษัท TATA MOTOTS Thailand หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Number of … Continued

วิศวฯ ต้อนรับชาว กฟผ. เหมืองแม่เมาะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนางานด้านวิศวกรรม และคณะกรรมการสนับสนุนด้านประดิษฐ์คิดค้น จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ high voltage engineering , Power electronics , Motion & Control ,CNC, Sustainable & Renewable Energy และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่  31 มกราคม 2557 เวลา 10.00 – 15.00 น. Number of View :510

อ.วิศวฯเครื่องกลส่งเครื่องอบแห้งลำไยคว้ารางวัลจาก วช.

          รศ.ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมด้วย ผศ.ดร.สาทิส ถาวรนันท์ และรศ.คร.นคร ทิพยาวงศ์ ส่งผลงานวิจัยเรื่อง”เครื่องอบแห้งลำใยประสิทธิภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน” คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ระดับดี” ประจำปี 2557 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา Number of View :427

ทำนุฯแบบบูรณาการ วิศวฯ.มช สานสืบพุทธศาสนาสร้างห้องน้ำวัดป่าแดงมหาวิหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการงานวิจัยและทฤษฎีทางวิศวกรรม   ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำตามความต้องการของวัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่           อีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นำพาศาสตร์แห่งวิศวกรรมเข้าไปยังประโยชน์แก่วัด ซึ่งเป็นสถานที่ยึดรวมจิตและประกอบกิจแห่งชาวพุทธ ไม่เพียงแต่รวบรวมระดมปัจจัยเงินทุนด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคีเท่านั้น แต่ยังเข้าไปดูแลออกแบบและควบคุมการก่อสร้างห้องน้ำให้แก่วัดป่าแดงมหาวิหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน ถูกต้องกระบวนการตามระเบียบจัดจ้างและตรวจรับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :683

นศ.ช้างเหล็ก ส่งเครื่องกำจัด CO2 คว้ารางวัล BRAND’S GEN 6

นักศึกษาหลากสาขาวิชา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รวมกลุ่มส่ง “เครื่องเตือนและกำจัด CO2 ภายในรถยนต์”  ร่วมประชันไอเดีย นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 25,000-. บาท ในการแข่งขัน BRAND’S GEN 6 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ปี 6 Number of View :776

วิศวฯสอนชุมชนเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากหน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์ ครั้งที่ 2 ณ วัดทุ่งน้อย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 Number of View :457

เปิดบ้าน “ช้างเหล็ก” ต้อนรับลูกน้ำเงิน-ขาวชาว PRC

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ประธานในการต้อนรับคือ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.เชียวชาญ ลีลาสุขเสรี โดยได้รับฟังบรรยายแนะแนวทางการรับเข้ามหาวิทยาลัยตลอดจนหลักสูตร จากหัวหน้างานบริการการศึกษา นายสุทัศน์ ขันเลข ทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :567

F1 วิศวฯ รับเงินสนับสนุนจาก ERDI

                      ชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จำนวน 50,000-. โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ และผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร เป็นประธานในการรับและมอบเงิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา Number of View :419