ด่วน ! ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

เข้าร่วมระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2560 ที่มีคำสั่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะหรือสำนักงานหอพักนักศึกษา  สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :581

ประชาสัมพันธ์ทุน Special Scholarship Program เพื่อทำวิจัยในระดับ ป.เอก ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาการรับสมัคร 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ช่วงกลางเดือนมีนาคม และทำการคัดเลือกเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน และทำการคัดเลือกเดือนตุลาคSpecial Scholarship Program at Kochi Univ.  สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :1129

เชิญร่วมรับฟัง Special Talk เรื่อง “Research Opportunity in Astronomy Instrumentation and Signal Processing”

  Special Talk by expert from Germany and UK under cooperation with National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) “Research Opportunity in Astronomy Instrumentation and Signal Processing”   Date: Thursday, January 11, 2018 Start: 15:00 Venue: 3rd floor, RTT Building … Continued

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Industrial Challenge (INCHALL) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกภาควิชาและชั้นปี เข้าร่วมงาน Industrial Challenge (INCHALL) 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :1036

รับสมัคร นศ.ชั้นปีที่ 3 ร่วมโครงการ International Internship Program

  Download ใบสมัคร รูปแแบบ Word —–>>>>> http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/12/Application-Form_-Internship.doc รูปแบบ PDF —–>>>>>  http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/12/Application-Form_-Internship.pdf Number of View :1138