วิศวะ มช. รักสุขภาพ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา รวมจำนวนกว่า 60 คน ทำกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ในโครงการวิศวฯ รักสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงนักศึกษามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ทั้งยังเป็นการลดมลภาวะ จากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ ไปยังอ่างแก้ว ศาลาธรรม สำนักงานอธิการบดี และกลับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ พลชัย รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และด้านกายภาพ … Continued

F1 วิศวะ มช. รับงบสนับสนุนจาก ธ.ไทยพาณิชย์

นักศึกษาจากชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน Student Formula ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท สำหรับดำเนินการออกแบบและจัดสร้างรถแข่ง Student Formula เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2012 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งพิธีรับมอบเงินสนับสนุนมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้จัดการเขตธุรกิจ สำนักงานเขตธุรกิจท่าแพ (เชียงใหม่) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ รวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ … Continued

นศ.วิศวะ มช.รับทุนจากมูลนิธิมิตซูฯ

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ซึ่งเดินทางมาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ขั้นปีที่ 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมตรียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 คน คือ นายธวัชชัย ใจมูล, นายนำพล แสงผาบ, นายสุชาครีย์ คำขอด   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … Continued

วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงข่าว Horti Asia 2012

      รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และนางพรรณี โศจิธรรมพร เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม  ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย (Horti Asia 2012) เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ สวนจัดแสดงของประเทศเนเธอร์แลนด์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ … Continued

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี      รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน และอาจารย์ ดร.   ธัญญานุภาพ อานันทนะ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.45 น. Number of View :487

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ        รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์  และอาจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  แด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ Number … Continued

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่      รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ ตลอดจนตัวแทนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้  แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล ซึ่งได้รับกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ จากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร รองศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”;นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :458