ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน (TPA Robo’s Skeet Competition 2013)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “หุ่นยนต์เป้าบิน ประจำปี 2556” นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนดังนี้ Number of View :982

วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”

เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.  ได้มีการจัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม” ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งวิศวการ เทพผู้ปกปักรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภายในพิธี มีการประดับองค์พระวิษณุกรรมดัวยดอกไม้สด สีสันสวยงาม ตระการตา ตลอดจนถวายเครื่องสักการะ และบวงสรวงอันได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องหอม อาหารคาว-หวาน และผลไม้ โดยพิธีดังกล่าวนอกเหนือจากจัดขึ้นเพื่อเคารพ สักการะบูชา ขอขมา สร้างความเป็นศิริมงคล และเพื่อถวายตัวเป็นลูกของพระองค์แล้ว ยังเมีการสวมด้ายมงคลสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ “น้องใหม่”  หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ซึ่งก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ให้สามารถศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นด้วย Number of View :1731

วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายพระพรฯ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมใจกับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทั้งเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อันเป็นประมุขและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :464

“เกียร์สัมพันธ์ 27” กิจกรรมคนพันธุ์ “เกียร์”

เป็นเวลา 27 ปีมาแล้ว ที่ชาวเกียร์ หรือ เหล่านักศึกษา และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดและร่วมกิจกรรม “เกียร์สัมพันธ์” อันถือเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานเป็นทีมและความสามัคคีได้อย่างชัดเจน “เกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ” ในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพ ต้อนรับคนพันธุ์เกียร์ทั่วไทยไปแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน “กราฟเกมส์” Number of View :599

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :308

นศ.วิศวฯ รับทุนโตชิบา-ไทย

มูลนิธิโตชิบา-ไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคุณนันทริกา ไพนุพงศ์  ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโตชิบา-ไทย เป็นผู้มอบทุนการศึกษาฯ ทุนละ 12,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนครั้งนี้ คือ นส.รจนา ปันดอนตอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร ชั้นปีที่ 4 , นายศุภกิจ  เฟื่องแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3  และ นส.พรรณิภา  แสนนันตา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร ชั้นปีที่ 2  เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :358

วิศวฯ มอบทุนปี 55 กว่าสามล้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มช.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2555 จำนวน 241 ทุน โดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นประธาน  ซึ่งทุนที่มอบ ในปีนี้ประกอบไปด้วย ทุนวิศวะสู่ชุมชน , ทุนวิศวะปัญญาเลิศ , ทุนขัดสน , ทุนทำงาน , ทุนฉุกเฉิน และ ทุนกิจกรรม รวมมูลค่า 3,710,000 บาท หลังจากพิธีมอบทุนการศึกษา มีการบรรยายเรื่อง “วางแผนการเงินดี….ชีวิตมีสุข” โดย อาจารย์ โรจนา ธรรมจินดา ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม … Continued

เดินตามรอยเท้าพ่อ วิศวฯ มช. ทุ่มแรงใจ ใส่แรงกาย สร้างฝายแม้วเกินครึ่งร้อย ที่ไชยปราการ

“การทำความดี บางครั้งนักศึกษาเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล็ก เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขากำลังทำความดีครั้งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดิน” ทหารพรานสมศรี มาลา  หนึ่งในหัวเรือผู้ถ่ายทอดวิชาใน “โครงการรณรงค์ น้อมนำ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ แนวทางทรงงานและพระราชปรัชญา ประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ  ในโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” Number of View :1013

Faculty Executives met new students’ parents ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วันผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2555  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหารของ พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ“Faculty Executives, Lecturers and Parents Meeting Day”, 2012, held by Faculty of Engineering, Chiang Mai University for Executives, lecturers and new students’ parents meet and talk together about faculty, … Continued