เดินตามรอยเท้าพ่อ วิศวฯ มช. ทุ่มแรงใจ ใส่แรงกาย สร้างฝายแม้วเกินครึ่งร้อย ที่ไชยปราการ

“การทำความดี บางครั้งนักศึกษาเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล็ก เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขากำลังทำความดีครั้งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดิน” ทหารพรานสมศรี มาลา  หนึ่งในหัวเรือผู้ถ่ายทอดวิชาใน “โครงการรณรงค์ น้อมนำ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ แนวทางทรงงานและพระราชปรัชญา ประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ  ในโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” Number of View :957

Faculty Executives met new students’ parents ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วันผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2555  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหารของ พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ“Faculty Executives, Lecturers and Parents Meeting Day”, 2012, held by Faculty of Engineering, Chiang Mai University for Executives, lecturers and new students’ parents meet and talk together about faculty, … Continued

ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ วิศวฯ มช. ปฐมนิเทศ นศ.รหัส 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 722 คน เพื่อต้อนรับ ให้โอวาท และให้นักศึกษารหัส 55 ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อรับทราบรายละเอียด ขั้นตอน รวมถึงระเบียบวิธีในการลงทะเบียนกระบวนวิชา เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :504

กิจกรรมรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2555

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 ณ สถาณีรถไฟ หัวลำโพง – ลพบุรี – นครสวรรค์ – พิษณุโลก – เชียงใหม่ Number of View :351

งาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา”

งาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 – 13.00 น ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยพี่นายช่าง เกียร์13 เรืออากาศเอกกรี เดชชัย เป็นวิทยากรมาบรรยายเรื่องชีวิตวัยเรียน ,ประสปการณ์ , แนวทางการทำงาน , ฯลฯ และ มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะฯ Number of View :456

วิศวะ มช. รักสุขภาพ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา รวมจำนวนกว่า 60 คน ทำกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ในโครงการวิศวฯ รักสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงนักศึกษามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ทั้งยังเป็นการลดมลภาวะ จากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ ไปยังอ่างแก้ว ศาลาธรรม สำนักงานอธิการบดี และกลับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ พลชัย รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และด้านกายภาพ … Continued

F1 วิศวะ มช. รับงบสนับสนุนจาก ธ.ไทยพาณิชย์

นักศึกษาจากชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน Student Formula ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท สำหรับดำเนินการออกแบบและจัดสร้างรถแข่ง Student Formula เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2012 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งพิธีรับมอบเงินสนับสนุนมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้จัดการเขตธุรกิจ สำนักงานเขตธุรกิจท่าแพ (เชียงใหม่) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ รวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ … Continued

นศ.วิศวะ มช.รับทุนจากมูลนิธิมิตซูฯ

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ซึ่งเดินทางมาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ขั้นปีที่ 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมตรียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 คน คือ นายธวัชชัย ใจมูล, นายนำพล แสงผาบ, นายสุชาครีย์ คำขอด   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … Continued