วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน BOI Fair 2011

วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554”  ( BOI Fair 2011)      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554”  ในระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2554 ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   โดยนำ “เครื่องกรอง NAAF สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน” ซึ่งมี ผศ.ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษา เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน วัตถุประสงค์ในการร่วมจัดนิทรรศการ คือ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน … Continued

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้นำผลงานการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” คว้ารางวัลระดับดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล จำนวน 250,000 บาท   และนำผลการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” Number of View :921

อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2553 บริษัท Google Inc. อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย แก่อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board: A platform for open-source, low-cost, educational robotics, scientific experimentation and environmental sensing. Number of View :2007