นักวิจัยคณะวิศวฯ มช. รับรางวัล Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award จากประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Icoict 2017

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Icoict 2017 Conference จัด ณ เมือง Melaka, Malaysia Number of View :1979

ลูกช้างเหล็กคว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัล จาก Entrepreneurship Education (3 Day Startup Bootcamp) ครั้งที่ 1

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัลสำคัญ จากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) ครั้งที่ 1 : 3 Day Startup Bootcamp Number of View :1709

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.

รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.ปี 2560 สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัดให้กับนักวิจัยรุ่นกลาง เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่อันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ Number of View :2754

นศ.วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. กวาด 7 รางวัลจากการแข่ง NSC 2017

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 7 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: NSC 2017 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 Number of View :1819

นศ. IE คว้ารองแชมป์ Arena Simulation Contest 2017

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขัน  Arena Simulation Contest 2017 ครั้งที่ 6 จัดโดย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ RockWell Automation วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี Number of View :1568

วิศวฯ จัดงานทำบุญรับปีใหม่ พร้อมเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีบุคลากร

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะฯ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. Number of View :1287

เหล่าช้างเหล็ก CPE คว้าแชมป์ National Software Contest 2016 แถมคว้ารางวัลอื่นเพียบ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18  (National Software Contest – NSC 2016) วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจัดการแข่งขันจากทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากภูมิภาค เข้าประชันฝีมือระดับประเทศ  โดยนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากจากหลากหมวดหมู่ Number of View :860

นศ. CPE แชมป์ Thailand NetRiders 2015

นายภัทราวุฒิ วิทยาภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท CCNA Competition การแข่งขัน Thailand NetRiders 2015  การแข่งขันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับโดยใช้ความรู้ด้านเน็ตเวิร์ค ในโครงการ  CISCO NETWORKING CADEMY จัดโดย CISCO SYSTEMS (THAILAND ) Number of View :697

นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ คว้าสองรางวัลจาก 9thThailand’s Network Security Contest 2016

นักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จากการการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016 ครั้งที่ 9thเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2559 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล Number of View :813

วิศวฯจัดพิธีมอบ Gear Award พร้อมบรรยาย “ขอ ศ.ไม่ยาก” กระตุ้นผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (Gear Award 2015) และการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตงานวิจัย และผลงานวิชาการ “ขอ ศ. ไม่ยากอย่างที่คิด” หวังกระตุ้น ส่งเสริม สร้างกำลังใจให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และปรากฏในฐานข้อมูลสากล ( Scopus ) Number of View :989