วิศวฯมช.ทำบุญตักบาตรปีใหม่ประจำปี 2556

เช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกาษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2556 Number of View :942

วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”

เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.  ได้มีการจัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม” ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งวิศวการ เทพผู้ปกปักรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภายในพิธี มีการประดับองค์พระวิษณุกรรมดัวยดอกไม้สด สีสันสวยงาม ตระการตา ตลอดจนถวายเครื่องสักการะ และบวงสรวงอันได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องหอม อาหารคาว-หวาน และผลไม้ โดยพิธีดังกล่าวนอกเหนือจากจัดขึ้นเพื่อเคารพ สักการะบูชา ขอขมา สร้างความเป็นศิริมงคล และเพื่อถวายตัวเป็นลูกของพระองค์แล้ว ยังเมีการสวมด้ายมงคลสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ “น้องใหม่”  หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ซึ่งก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ให้สามารถศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นด้วย Number of View :1731

วิศวฯมช.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายพระพรฯ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมใจกับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทั้งเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อันเป็นประมุขและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :464

วิศวฯ จัด “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2555”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการ 2554 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้สละแรงกาย แรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีตลอดมาจนครบวาระการทำงาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สัตโยภาส ,รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ธงไชย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาวุธ จารุตามระ นอกจากนี้เป็นบุคลากรจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คือ นายยิ่งศักดิ์ ศรีมารัตน์ พนักงานช่าง และนายสุทัศน์ ปวงคำ พนักงานสถานที่ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เวลา … Continued

ทำบุญ 42 ปี วิศวฯ ถือโอกาสมงคลลงเสาเอก-โท โรงอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 42 ปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะฯ  ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมถือโอกาสมงคลฤกษ์นี้ประกอบพิธีลงเสาเอก เสาโท  โรงอาหารใหม่ของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 พิธีเริ่มจากการขึ้นเสาท้าวทั้งสี่ ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารเดิมที่ทางคณะได้รื้อถอนแล้ว และพิธีสู่ถอนโดย  ท่านพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดป่าแดงมหาวิหาร หลังจากนั้นจึงประกอบพิธีทางศาสนา ลงเสาเอก เสาโท โรงอาหารใหม่ของคณะฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านกายภาพของคณะ ฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี พ.ศ.2556 เมื่อพิธีลงเสาเอก เสาโทเสร็จสิ้น เวลาประมาณ 09.30 น. จึงเริ่มพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ … Continued

วิศวฯ มช. จัดพิธี รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีดีงาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ โดยเริ่มจากในช่วงเช้านิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา และ แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะฯ และผู้ร่วมงานทุกท่าน หลังจากนั้นจึงได้เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสูมาคารวะ รวมถึงของดำหัว อันได้แก่ น้ำขมิ้น ส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ทำการรดน้ำดำหัวขอขมา พร้อมรับพรจากผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันลาบเมือง โดยบุคลากรภายในสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 ทีม รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีมจากงานนโยบายและแผนฯ ส่วนในช่วงบ่าย คณบดี รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปยังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี … Continued

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี      รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน และอาจารย์ ดร.   ธัญญานุภาพ อานันทนะ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.45 น. Number of View :488

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ        รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์  และอาจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  แด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ Number … Continued

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่      รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ ตลอดจนตัวแทนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้  แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล ซึ่งได้รับกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ จากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร รองศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”;นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :458