วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ        รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์  และอาจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  แด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ Number … Continued

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่      รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ ตลอดจนตัวแทนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้  แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล ซึ่งได้รับกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ จากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร รองศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”;นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :447