คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-539-44175
โทรสาร : 0-5394-2044

แผนที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่