คลังความรู้ การจัดการเรียนและการสอนออนไลน์

รายการวันที่โดยแหล่งข้อมูล
Advance Course : Microsoft Teams Classroom [File]12/6/2563Thanachart VivattanaputiClick
Basic Course : เริ่มต้นสำหรับการจัดการประชุมและการเรียน Online [File]11/6/2563Thanachart VivattanaputiClick
สนทนาเรื่อง First Contact Point (online) ของ มช เพื่อรองรับการเรียนในเทอม 1/6310/6/2563ITSC และ สำนักทะเบียนฯ
Click
รู้ทัน พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่เกี่ยวกับ มช.28/5/2563ผศ. ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อ.ดร. พฤษภ์ บุญมา และ ผศ.ดร. ทศพล ทรรศนกุลพัน
Click
10 เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft Teams20/5/2563ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
Click
Microsoft Teams for Online Examination [VDO] [PPT]15/4/2563อ.ดร.พฤษภ์ บุญมา
การสอบโดยอาศัย Google Classroom15/4/2563รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดงClick
ทำข้อสอบ Online โดยใช้ CMU Exam Moodle (exam.cmu.ac.th)14/4/2563ปณิธิ พันธุ์วุฒิClick
Zoom Meeting for Online Exams แนวทางสำหรับอาจารย์ 13/4/2563อ.ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติClick
คู่มือการ Import Bulk User สำหรับ Microsoft Team11/4/2563ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูลClick
เอกสารการใช้งาน elearning.cmu.ac.th เพื่อการเช็คชื่อและการสอบ
การเพิ่ม/ลบ ชื่อนักศึกษา
การเช็คชื่อนักศึกษา
การใส่ไฟล์ข้อสอบและรับไฟล์คำตอบ
11/4/2563คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Online Exam เครื่องมือและแนวทางสำหรับอาจารย์9/4/2563อ.ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติClick
CMU Online Exam เครื่องมือและแนวทางสำหรับอาจารย์9/4/2563อ.ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ Click
จัดการห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) สำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลสมบูรณ์แบบด้วย Microsoft Teams7/4/2563กระทรวง อว. ร่วมกับ MicrosoftClick
Online Exam: How To3/4/2563รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัยClick
Google Classroom เอกสารการใช้งานสำหรับผู้สอนสำหรับการสร้างข้อสอบ Online 2/4/2563คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Click
Microsoft Teams for Education เอกสารการใช้งานสำหรับผู้สอนสำหรับการสร้างข้อสอบ Online 2/4/2563คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Click
สร้างแบบทดสอบออนไลน์ (Quiz) โดยใช้ Microsoft Forms31/3/2563กระทรวง อว. ร่วมกับ MicrosoftClick
สร้างการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ใครๆก็เข้าเรียนได้ด้วย Microsoft Teams26/3/2563กระทรวง อว. ร่วมกับ MicrosoftClick

Number of View :904

Comments

comments