วิศวฯ มอบทุนปี 55 กว่าสามล้าน

วิศวฯ มอบทุนปี 55 กว่าสามล้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มช.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2555 จำนวน 241 ทุน โดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นประธาน  ซึ่งทุนที่มอบ ในปีนี้ประกอบไปด้วย ทุนวิศวะสู่ชุมชน , ทุนวิศวะปัญญาเลิศ , ทุนขัดสน , ทุนทำงาน , ทุนฉุกเฉิน และ ทุนกิจกรรม รวมมูลค่า 3,710,000 บาท หลังจากพิธีมอบทุนการศึกษา มีการบรรยายเรื่อง “วางแผนการเงินดี….ชีวิตมีสุข” โดย อาจารย์ โรจนา ธรรมจินดา ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_997" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ มอบทุนปี 55 กว่าสามล้าน"]วิศวฯ มอบทุนปี 55 กว่าสามล้าน [/caption]]]>