วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น, การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักสูตร English of Office Workers ทำการสอนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-13.30 น. เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

– หลักสูตร การเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ทำการสอนทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 11.30-13.30 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557
วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557
วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557
วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557
วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557
วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557

ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=940

Number of View :540

Comments

comments