วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ได้เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป

วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗
วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗

** ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=917 **

Number of View :678

Comments

comments