วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ และผู้อาวุโสของคณะ เพื่อร่วมรักษาประเพณีปีใหม่เมือง โดยภายในงานมีการจัดการแข่งขันการทำลาบพื้นเมือง สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗
วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗

** ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=916 **

Number of View :503

Comments

comments