สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์  รับมอบมอบเงิน  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา2556 เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคา SKY ROOFลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF
สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF
สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF
สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF

**รูปภาพประกอบเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=913

Number of View :558

Comments

comments