ขอความร่วมมือนศ.ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ 2/2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ในระบบ CMU-SIS ประำจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ขอความร่วมมือนศ.ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ 2/2556
ขอความร่วมมือนศ.ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ 2/2556

Number of View :538

Comments

comments