ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการขยายธุรกิจ และโครงการใหม่จำนวนมาก  มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการฝึกงานแก่นักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

Number of View :544

Comments

comments