เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Join Wolverines โครงการเตรียมนักศึกษาร่วมกิจกรรม กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน (University of Michigan)

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Join Wolverines ซึ่งเป็นโครงการเตรียมนักศึกษาร่วมกิจกรรม กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน (University of Michigan) [caption id="attachment_5149" align="aligncenter" width="723" caption="เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Join Wolverines ซึ่งเป็นโครงการเตรียมนักศึกษาร่วมกิจกรรม กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน (University of Michigan)"]เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Join Wolverines ซึ่งเป็นโครงการเตรียมนักศึกษาร่วมกิจกรรม กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน (University of Michigan)[/caption]]]>