วิศวฯ มช.ดันโครงการเรียนรู้พลังงานทดแทน สานต่อนโยบายพร้าวโมเดล

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดย ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เดินหน้าโครงการ “ชุมชนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์” สืบสานต่อนโยบาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองพร้าวโดยวิถีชุมชน (พร้าวโมเดล)” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยก่อนลงพื้นที่ดำเนินโครงการ ได้ทำการสำรวจความต้องการของชุมชน เมื่อทราบว่าชุมชนต้องการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เบื้องต้นจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในงานวันนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบชุมชน ครั้งที่ 10 เมื่อ 1 พ.ค. 2556 ณ วัดทุ่งน้อย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เเต่ละหมู่บ้านได้วิเคราะห์ปัญหาเเละเลือกเทคโนโลยีที่คิดว่าเหมาะสมกับหมู่บ้านของตน

          จากนั้น ทางคณะฯ จึงกลับมาปรับปรุงชุดสาธิต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในพื้นที่ แล้วจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 14 ส.ค. 2556 ณ วัดทุ่งน้อย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยบรรยายเเละสาธิตพร้อมมอบ ชุดอุปกรณ์ ได้แก่ เตา Gasifier ,ชุด Solar water Heater ,ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย และชุดอุ่นน้ำบ่อเลี้ยงปลาทำจากแผงรับรังสีอาทิตย์ 2*2 ตารางเมตร ใช้กับบ่อขนาด 2*2 ตารางเมตร น้ำลึก ไม่เกิน 50 ซม. ไม่มีระบบเสริมด้วย heat pump ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่อำเภอพร้าว ได้แก่หมู่ 7 บ้านหนองไฮ,หมู่ 6 บ้านทุ่งน้อย
หมู่ 6 บ้านทุ่งน้อย และ หมู่ 5 บ้านป่าหลัน ต.บ้านโป่ง

ภาพประกอบเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=723

Number of View :735

Comments

comments