ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ประจำ 1/2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS 
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556
ที่ http://sis.cmu.ac.th/

 //ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมฯ รอบที่ 1 (ประเมินฯระหว่างวันที่ 2-15 กันยายน 2556)//

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ประจำ 1/2556
ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ประจำ 1/2556

 

"รางวัลแทนคำขอบคุณ" สำหรับนักศึกษาวิศวฯมช.ที่เข้าร่วมประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS
"รางวัลแทนคำขอบคุณ" สำหรับนักศึกษาวิศวฯมช.ที่เข้าร่วมประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS

 

Number of View :436

Comments

comments