วิศวฯมช.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิศวกรกับโบราณสถานของชาติ”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 เรื่อง “วิศวกรกับโบราณสถานของชาติ” ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีเป็นประธานในพิธี

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มี ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาประพฤติเป็นวัติปฏิบัติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานของชาติ

วิศวฯมช.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "วิศวกรกับโบราณสถานของชาติ"
วิศวฯมช.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "วิศวกรกับโบราณสถานของชาติ"

//รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=726

Number of View :476

Comments

comments