อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.คณิตพงศ์ เพ็งวัน, ผศ.ธราดล โกมลมิศร์ และ อ.ดร.ณฐพงศ์ สว่างเมือง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เรื่อง IEEE 802.15.4 Frame Capture with Simple Hardware ประเภทบทความยาว 2 หน้า การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 (ECTI-CARD 2013) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556

อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5
อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5

 

อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5
อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5

Number of View :1174

Comments

comments