งานบริการการศึกษาฯเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

งานบริการการศึกษาฯเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_2442" align="aligncenter" width="737" caption="งานบริการการศึกษาฯเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร.เอกชัย แสงอินทร์"]งานบริการการศึกษาฯเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร.เอกชัย แสงอินทร์[/caption] [caption id="attachment_2441" align="aligncenter" width="720" caption="งานบริการการศึกษาฯเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร.เอกชัย แสงอินทร์"]งานบริการการศึกษาฯเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร.เอกชัย แสงอินทร์[/caption]]]>