สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานของศูนย์ภูดอย เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานของศูนย์ภูดอย เข้าเฝ้าฯ ณ กองพลทหารราบที่ ๗ เมือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง ร่วมเข้าเฝ้าฯด้วย

Number of View :151

Comments

comments