ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมแซมสาธารณูปโภคและคอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรม มช.
สามารถแจ้งซ่อมแซมสาธารณูปโภคและคอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ
ได้ที่ http://service.eng.cmu.ac.th/

Number of View :38

Comments

comments