พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน จำนวน ๔๕๔ ราย ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชน ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดย นายพัลลภ สุวรรณมาลิก อดีตสมาชิกวงดนตรี อส.วันศุกร์ ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ,
ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้เข้าร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานด้วย

Number of View :227

Comments

comments