นายช่าง “ช้างเหล็ก” ส่งต่อ CMU Aiyara พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ แก่ รพ.นครพิงค์ ฯ

มูลนิธิ/สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการช้างเหล็กกระทืบโควิด-19 นำโดย คุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 24 (Gear 12) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ส่งมอบหุ่นยนต์ CMU Aiyara,  ชุด PPE จำนวน 200 ชุด และ Face Shield Pro Tape จำนวน 60 ชุด แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ฯ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก เป็นประธานในการรับมอบ  ณ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น 5 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวฯ มช. รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล หัวหน้าทีมประดิษฐ์ CMU Aiyara ตลอดจนกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี และมูลนิธิ/สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนึ่ง CMU Aiyara เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ส่งอาหาร ยา แก่ผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิ และอาการ ทั้งยังเก็บภาชนะเดิม รวมถึงเสื้อผ้าใช้แล้ว หรือขยะออกจากห้องผู้ป่วย เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 – 4  กม./ ชม. ใช้รีโมทควบคุมพร้อมจอมอนิเตอร์ เพื่อสื่อสารโดยเห็นหน้ากันได้ ระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์ และพยาบาลผ่านอินเตอร์คอม โดยเป็น 1 ใน 5 ภารกิจที่ต่อยอดจาก โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกเหนือจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี โดยคณาจารย์ นักศึกษาเก่าที่เป็นวิศวกรวิชาชีพ ให้คำปรึกษา ร่วมออกแบบห้อง หรืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อฝ่าวิกฤตการณ์ไวรัสระบาดดังกล่าวด้วย

Number of View :625

Comments

comments