รวม “แรงเลือดหมู” ส่งนวัตกรรม พร้อมงานประดิษฐ์ช่วยโรงพยาบาล สู้ Covid-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ช่วยเหลือด้านการแพทย์ หรือบริหารจัดการแก่กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนผู้ป่วยในช่วงไวรัส Covid-19 แพร่ระบาด โดยมีแผนดำเนินงาน 5 ภารกิจหลัก คือ  สร้างหุ่นยนต์หุ่นยนต์ขนส่งในตึกผู้ป่วย “CMU Aiyara Robot” ส่งอาหาร ยา รวมถึงเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วของผู้ป่วย การตั้งกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี อุปกรณ์ลดความเสี่ยง swab ปาก/ลำคอผู้ป่วย ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และการประดิษฐ์ตู้อบด้วยไวโอเลต หรือ ยูวี ภายใต้การทำงานร่วมกันของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เป็นประธานสภาฯ นอกเหนือจากนี้ยังมีคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ร่วมทำภารกิจ สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ช่วยเหลือด้านดังกล่าว ส่วนของ มช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบื้องต้น คณะวิศวฯ มช. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 2 ภารกิจ (ณ ​10 เมษายน 2563) ภารกิจแรก คือ “หุ่นยนต์ขนส่งในอาคารผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ: CMU Aiyara Robot”  คณะทำงานนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พัฒนานวัตกรรมลดการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำแนกการดูแลรักษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสังเกตอาการ หุ่นยนต์ประเภทแรกใช้กับกลุ่มเสี่ยง หน้าที่หลัก คือ ส่งอาหาร ยา แก่ผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิ และอาการ นอกจากนี้ยังเก็บภาชนะเดิม รวมถึงเสื้อผ้าใช้แล้ว หรือขยะออกจากห้องผู้ป่วย หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3-4 กม./ ชม. ใช้รีโมทควบคุม พร้อมจอมอนิเตอร์ เพื่อทำให้สื่อสารโดยเห็นหน้ากันได้ ระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์ และพยาบาลผ่านอินเตอร์คอม ซึ่งได้ทำการทดสอบโดยทีมพยาบาลแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 หุ่นยนต์อีกประเภท สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ แต่การทำงานต้องการรายละเอียดที่มากกว่า อาจจำต้องเป็นอุปกรณ์คล้ายแขน หรือขา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ และพัฒนาต้นแบบที่ดีที่สุดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างตรงความต้องการของโรงพยาบาลมากที่สุด

ภารกิจที่ 2  คือ การตั้งกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี คณาจารย์ นักศึกษาเก่าที่เป็นวิศวกรวิชาชีพ ให้คำปรึกษาร่วมออกแบบ พร้อมดำเนินการปรับปรุงห้อง และอาคาร รวมถึงระบบปรับอากาศควบคุมเชื้อไม่ให้เข้าสู่ห้อง หรือระบายอากาศที่มีเชื้อออกไปบำบัด (Positive/Negative Pressure) เพื่อเตรียมพร้อมการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรุนแรงอันอาจมีมากกว่าจำนวนห้องพักฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมีอยู่ โดยทีมงานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(Gear 19)  คุณวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ (Gear 11) คุณสมศักย์ อัตประชา(Gear 17) คุณธนวัช โพคะรัตน์ศิริ(Gear 27)  และทีมวิศวกรอาสา จากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนั้นยังมีอีกหลายภารกิจที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบในลำดับต่อไป อนึ่ง สิ่งประดิษฐ์บางส่วนข้างต้น คือการผสานกำลัง “แรงเลือดหมู” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้นโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายความร่วมมือของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรอาสาพหุภาคี คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาเก่า อันมุ่งหมายจะบรรเทา ช่วยเหลือประเทศ เพื่อฝ่าวิกฤตการณ์ไวรัส COVID-19 นี้ไปอย่างมีสวัสดิภาพพร้อมกัน


อุปกรณ์ลดความเสี่ยง swab ปาก/ลำคอผู้ป่วย

((บทสัมภาษณ์)) โครงการความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์: CMU Aiyara Robot หุ่นยนต์ขนส่งในตึกผู้ป่วย
https://www.eng.cmu.ac.th/site/?p=22529

Number of View :544

Comments

comments