ขยายเวลา!!..เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555

ประกาศ!!!ขยายเวลา การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555 ในระบบ CMU-MIS ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2556 ที่ http://sis.cmu.ac.th/

ขยายเวลา!!..เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555
ขยายเวลา!!..เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555
ขยายเวลา!!..เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555
ขยายเวลา!!..เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555

Number of View :918

Comments

comments