ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  กิจธรรมเกษร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยAlternate weibit-based model for assessing green transport systems with combined mode and route travel choices
2ผลงานวิจัยBorder crossing design in light of the ASEAN Economic Community: Simulation based approach

 

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1251438วิศวกรรมทางรางปริญญาตรี
Number of View :483

Comments

comments