ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดงานบริหารทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ)

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :567

Comments

comments