ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน (ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ) สังกัดสำนักงานคณะฯ

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :764

Comments

comments