เชิญชวนนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ 2/2555

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมิน การเรียนการสอนของอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555 ในระบบ CMU-MIS
ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ http://sis.cmu.ac.th/
เชิญชวนนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ 2/2555
เชิญชวนนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ 2/2555
ประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ พร้อมลุ้นรางวัล
ประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ พร้อมลุ้นรางวัล
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2/2555
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2/2555
ลุ้นรับรางวัลครั้งที่ 2
ลุ้นรับรางวัลครั้งที่ 2

Number of View :1310

Comments

comments