วิศวฯ ไฟฟ้า จัดประชุม 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Research Committee on Electronic Circuits of the Institute of Electrical Engineers of Japan (IEEJ) จัดงานประชุมวิชาการ 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงนักศึกษา ในสาขาการออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากหลายประเทศ เช่น ไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเชีย และ ไต้หวัน จำนวนกว่า 35 เรื่อง มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อัมพร โพธิใย จาก Thai Microelectronic Center (TMEC) และ Mr. Toshiki Takahashi จาก HIOKI E.E. Corporation ในโอกาสนี้ยังได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท New Japan Radio และบริษัท Thai NJR ในการจัด Tutorial session ให้กับนักศึกษาที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย

 

Number of View :547

Comments

comments