ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดกระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :325

Comments

comments