ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ (ปฏิบัติงานด้านระบบการศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร)

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :480

Comments

comments