เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ร่วมงาน"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา"

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ร่วมงาน"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา"

นักศึกษา ชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/55 หรือ ภาคการศึกษา1/56
ให้เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา"
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ชุดนักศึกษา หรือ SHOP เท่านั้น !!!)
รับฟังข้อคิด แนวทางการทำงานในหัวข้อ "ประสบการณ์การทำงานกับการพัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จ"โดยพี่นายช่าง
การกล่าวอำลาโดยสโมสรนักศึกษา ..รับฟังโอวาทจากคณบดี และ หัวหน้าภาคฯ...
+++++++++++++++++
ลงชื่อเข้าร่วมงานที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2556
การเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการสำเร็จการศึกษา
[caption id="attachment_1934" align="aligncenter" width="720" caption="เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ร่วมงาน"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา""]เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ร่วมงาน"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา"[/caption]]]>