ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ  วุฒิสารวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1บทความทางวิชาการAutomatic Stem Cell Detection in Microscopic Whole Mouse Cryo-imaging
2ผลงานวิจัยAutomatic Whole Mouse Segmentation for Cryo-Imaging Data using DRLSE model

 

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1261217โครงสร้างข้อมูลสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
Number of View :1019

Comments

comments